Om os

Vejby Bo og Beskæftigelse er en selvejende organisation. Vi har til huse i Vejby i Nordsjælland, tæt på Helsinge og Tisvildeleje, med tog direkte til Hillerød. Vi har i alt 18 bo-pladser godkendt efter §107 i Lov om social service. I vores beskæftigelse er det vigtigt, at vi er et lille og overskueligt miljø, hvor vi kan tage store individuelle hensyn i forhold til tilrettelæggelsen af dagligdagen, det være sig i indhold og antal ugedage. Vores udgangspunkt er den enkeltes ressourcer og motivation.

Målgruppe

Vores målgruppe er unge mellem ca. 18 og 30 år ved indflytning i vores botilbud. De er moderat til normalt begavede med en Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) herunder Aspergers syndrom eller beslægtede gennemgribende udviklingsforstyrrelse. Målgruppen er personer, der ikke har mulighed for at indgå på sædvanlige vilkår i forhold til bolig, beskæftigelse og ungdomsuddannelse og som har svært ved at begå sig i sædvanlige fritids- og samværsaktiviteter med andre og derfor ofte bliver isoleret.

Værdigrundlag

Vores værdigrundlag bygger på et menneskesyn, der ser alle mennesker som ligeværdige og med rettigheder på lige fod uanset handicap.
• At se det enkelte menneskes potentiale.
• At respektere individet og skabe rammer for udvikling på egne betingelser.
• Ret til en tilværelse med selvbestemmelse over eget liv.
• Ret til valgmuligheder i forhold til bolig, beskæftigelse og fritid.

Personale

Personalet er uddannede socialpædagoger og faguddannede lærere med mange års erfaring indenfor specialområdet. Personalet gives løbende supervision og uddannelse, som sikrer en høj faglighed. Pædagogisk arbejdes ud fra en anerkendende, ressourcefokuseret tilgang, med respekt for den enkeltes særlige udfordringer.
I forbindelse med supervision og rådgivning af personalet, har vi tilknyttet psykolog og psykiater.