STU Nordsjælland

Målgruppe

Vores målgruppe er unge mellem 16 og 24 år, der er moderat til normalt begavede med en Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) herunder Aspergers syndrom eller beslægtede gennemgribende udviklingsforstyrrelser. Fælles for dem er, at de har brug for et lille miljø med stor grad af individuelt tilrettelagt undervisningsforløb.

Formål

Formålet med ungdomsuddannelsen er, at de unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv tilværelse som muligt i voksenlivet.
Målet med uddannelsen er at fastholde og videreudvikle den unges erhvervede kompetencer.
Der tages udgangspunkt i den unges egne interesser, behov, ressourcer og motivationsfaktorer.
Med udgangspunkt i hver enkelt studerendes sociale kompetencer, vil der blive arbejdet med selvindsigt, personlig udvikling og udarbejdelse af strategier for den enkelte i forhold til samværet med andre.

Optagelse

Vi optager løbende elever.
Optagelse sker ud fra en konkret vurdering i forhold til, om den unge passer i vores målgruppe og altid efter besøg af den unge
Der er mulighed for at den unge kan komme i praktik efter nærmere aftale.
Optagelse sker i samarbejde med UU-vejleder og hjemkommune.

Indhold

Uddannelsen er en kombination af faglig undervisning, træning af praktiske færdigheder, værkstedsaktiviteter samt arbejdsmarkedsorientering med erhvervspraktikker.
Gennem virksomhedsbesøg, praktikker og emner om arbejdsmarkedsforhold, vil den unge blive præsenteret for forskellige sider af arbejdslivet og dermed få en forståelse af arbejdsmarkedet og samfundet i øvrigt.
I voksenlivet er det nødvendigt at kunne klare de mange dagligdags gøremål som indkøb, madlavning og rengøring, så det har vi også på skemaet.
Vi har en friluftsdag, hvor man kan komme med ud og prøve kræfter med naturen, f.eks. klatre i træer, skyde med bue og pil og lave mad over bål.
Værkstedsaktiviteterne foregår i vores interne værksteder i tæt samarbejde med beskæftigelsen.
I musikværkstedet er der mulighed for at lære at spille et instrument, samspil, være sanger med eget backingband, lære musikteori eller lave musik på computer.
Undervisningen veksler mellem individuelle forløb og gruppeaktiviteter.
Der arbejdes efter faste individuelle ugeskemaer.
Vi arbejder med faste strukturer, forudsigelighed, synlighed og skriftlighed.
Sidste del af uddannelsen koncentreres om tiden efter STU-forløbet.

Kompetencemappe

Uddannelsen afsluttes med en kompetencemappe, hvor den enkeltes 3-årige forløb og erhvervede kompetencer er beskrevet.