Beskæftigelse

Det meningsfulde liv!
At have noget at stå op til hver dag
At mestre livet
At kunne klare sig selv med så lidt støtte som muligt.

Målet med beskæftigelsen er at fastholde og videreudvikle den unges erhvervede kompetencer.
Der tages udgangspunkt i den unges egne interesser, ressourcer og motivationsfaktorer.
Med udgangspunkt i hver enkelt unges sociale kompetencer, vil der blive arbejdet med selvindsigt, personlig udvikling og udarbejdelse af strategier for den enkelte i forhold til samværet med andre.

Visitation

Visitation sker i samarbejde med hjemkommunen. Aftale sker ud fra en konkret vurdering i forhold til,
om den unge passer i vores målgruppe og altid efter besøg af den unge.
Der er mulighed for individuelle aftaler i forhold til antal ugentlige arbejdsdage.
Der er mulighed for, at den unge kan komme i praktik efter nærmere aftale.
Man behøver ikke være beboer hos os, for at arbejde i vores beskæftigelse.
Vi dækker SL §103 Beskyttet beskæftigelse og SL § 104 Samværsaktiviteter.

Erhvervsevneafklaring

Vi samarbejder med jobcentre omkring erhvervsevneafklaring.
Nærmere om dette ved henvendelse til Leder Ulla Møller-Christensen.

Indhold

Beskæftigelsen er bygget op omkring værksteder og aktiviteter, som danner rammen om en forudsigelig og tryg arbejdsdag. I samarbejde med den enkelte, sammensættes et ugeskema som tilgodeser den enkeltes interessser og behov for variation i hverdagen.

Vores værksteder er:
• Autoværksted til vedligeholdelse af vores to biler, havetraktor, knallert osv.

• Træværksted hvor der gives generelt værktøjskendskab. Der arbejdes med træ ved vores drejebænk og dekupørsav. Projekter hvor der arbejdes med eksempelvis vikingeemne og produktion til julemarked og webshop.

• Kreaværksted I kreaværkstedet arbejder vi med mange forskellige materialer, og producerer fortrinsvis varer til vores webshop.
Vi bruger vores symaskiner til at sy muleposer, kosmetikpunge, grydelapper mm., men arbejder også med selvhærdende ler, smykkeproduktion, papirklip og meget andet.

• Fotoværksted I fotoværkstedet tager vi på fototure i nærmiljøet og i Nordsjælland generelt. Brugere af værkstedet lærer at redigere deres billeder i Adobe Lightroom og udskrive deres produkter til kalendere, postkort mv. I værkstedet tager vi billeder af de produkter, som bliver lagt i vores webshop. Her følger der også en redigeringsopgave med inden de bliver sendt videre. Andre opgaver kan være at lægge billeder på Facebook, udforske interesser for naturen, lave fotoudstillinger mv. I fotoværkstedet kan vores brugere udvikle deres kreative evner. 

• Webshop Vi har vores egen webshop hvor vi sælger varer produceret af brugere og beboere på vores forskellige værksteder. www.vejby-bb.dk/Shop


• Havehold med græsslåning, drivhus, pasning af have generelt og snerydning om vinteren.


• Træflækning Vi flækker brænde, både til eget brug og videresalg.


• Ejendomsservice med affaldshåndtering, fejning af flisearealer, indkøbsture og diverse praktiske småopgaver, som skift af el-pærer m.m.


• IT-værksted – ASFMedier – med opgaver som kalendere, postkort, animationsfilm, diverse foldere og ad hoc opgaver for huset f.eks. skilte m.m. De udgiver bladet Detajlen.


• Dyrehold med høns, kaniner og undulater.

Der tilbydes undervisning i boglige fag, som dansk og økonomi.
Pædagogisk arbejdes med faste strukturer, forudsigelighed og visualisering.